Naši bivaki in rekonstrukcija Dvojke

Pred 70–80 leti se je nekaj vrlih mož odločilo postaviti zasilna zavetišča – bivake – na mesta v naših hribih, kjer ni planinskih koč. S tem so omogočili domačim in tujim hribovcem prijetnejše in varnejše obiskovanje teh odmaknjenih predelov. Kljub strupenemu gorskemu vremenu vsi štirje bivaki, za katere skrbita Alpinistični odsek Jesenice in PD Jesenice, stojijo še danes, torej smo Jeseničani dobro skrbeli zanje in posledično tudi za vse hribovske navdušence, ki so lahko posedeli ob njih ali si jih izbrali za prenočišče. Bivak I, bivak II, bivak III in bivak IV.

Dela z bivaki ni malo. Niti ni malo stroškov. Treba je vzeti pot pod noge in jo s par kilogrami barve, krtačami in čopiči, deskami, žago, žeblji … gristi pošteni 2 uri v breg, nakar lahko cel dan uživaš v brušenju in drgnjenju stare barve in rje, medtem ko pogleduješ v triglavsko, škrlatiško ali špikovo steno. Ali pa je potrebno popraviti ročno odtrgano okno na Štirki, jo odkidati, ker nekdo ni dobro zaprl vrat in so si jo prezebli jarci sposodili za hlev. Včasih je potrebno v dolino znositi napol porabljene in plesnive ostanke hrane, na bivak pa deske za menjavo tal. Te, namenjene za Dvojko, so žal končale v gašperčku, ker je nekoga pač hudo zeblo. In še bi lahko naštevali ….

Kot prostovoljci in ljubitelji narave se trudimo odgovorno in po najboljših močeh skrbeti za zapuščino naših predhodnikov. A vse bolj razočarani ugotavljamo, da skrb za vsaj neškodljivo (če že ne skrbno) ravnanje ni več samoumevna. Nekateri obiskovalci naših gora in tam postavljenih zavetišč so iz nemarnosti ali objestnosti povzročali na bivakih škodo, „svinjali“ v njih in okoli njih, jih uporabljali za hotele, „kujavnike“ … Pa to niso bili le slovanski sorodniki z vzhoda, ki jih radi imamo za dežurne krivce. Tudi naše gore listi v te bivake zlorabljajo na zgoraj omenjene načine.… Žalostni ugotavljamo, da je tudi vložen trud izgubil svojo vrednost. Omenjani smo bili namreč v časopisih, revijah in forumih, predvsem z negativnimi omembami. Ja, tudi pohval in dobrih želja v vpisnih knjigah v bivakih je bilo precej, kar nam je dajalo motivacijo za nadaljnje delo in malo boljši občutek. Še posebej smo bili veseli donacije po pokojnem članu našega alpinističnega odseka, ki smo jo porabili za zamenjavo starih in smrdečih ležišč na bivakih I, II in III. V upanju, da smo se odločili za prave materiale (razvite za vojsko v Švici), ki bodo zdržali v dobrem stanju čim dlje, smo jih kupili, čeprav so bili presneto dragi. Po opravljenem smo bili bolj kot ne deležni kritik in negodovanj. Koliko truda je bilo potrebnega, da smo zadevo opravili, najbrž notoričnih nergačev ne zanima in ni omembe vredno. Večkrat smo razmišljali tudi o tem, da bi bivake po zgledu tistih pod Srcem ali pod Luknjo zaklenili. Pa je na koncu vedno prevladalo tisto človeško: bivak je namenjen vsem. Ko smo ga edinkrat zaklenili ob pripravljalnih delih za prevoz v dolino, je bila ključavnica vlomljena še istega dne.

Poudariti je treba, da večina obiskovalcev  uporablja bivake po načelih dobrega gospodarja in jih pusti za sabo urejene. Nekateri tudi pospravijo za takimi,  ki tega ne zmorejo. Veliko večino dela pa  opravimo člani AO Jesenice.

Lanske jeseni smo se razveselili zanimive ponudbe Anžeta, Špele in skupine harvardskih študentov arhitekture, da pripravijo in izdelajo zavetišče v sklopu univerzitetnega raziskovalnega projekta vpliva ekstremnih razmer na bivališča. Člani PD Jesenice – kot lastniki in AO Jesenice kot upravljavci bivakov – smo si bili hitro enotni, da je ponujeno priložnost potrebno zgrabiti in odločili smo se za menjavo bivaka II na Jezerih – zaradi enkratne in sončne lege je nekako najbolj »naš«. To bi bila hkrati tudi priložnost, da obstoječi bivak kot dokaz vizionarstva, srčnega dela in poguma mož pred nami dobi priložnost in obstane na ogled vsem v Planinskem muzeju v Mojstrani. S pridobivanjem soglasij (TNP, Ministrstvo za okolje, PD kot lastnik …) niti ni bilo težav, saj naj bi šlo za menjavo že obstoječega objekta. Tako nas je ob koncu zime Očak s svojo resno Severno steno opazoval prek doline, ko smo se – otovorjeni z raznoraznim orodjem – vzpenjali proti Dvojki. Preveriti je bilo namreč potrebno, kako je bivak pritrjen na podlago, ga stehtati in pripraviti za varen prevoz do Planinskega muzeja v Mojstrano. Poletje bo kratko, zato ga je potrebno čim bolj izkoristiti: stari bivak pripraviti za prevoz s helikopterjem in pripraviti podlago s temelji za novega.

Z namero o menjavi Dvojke se niso strinjali vsi, kar je običajno in nekako pričakovano. Tudi predstavljena fotomontaža novega bivaka je povzročila različne odzive. Ampak, ali se podarjenemu konju gleda v zobe? Bivak je resda moderne oblike, ampak, saj je bil prvotni bivak tudi pred svojim časom – tam prej ni bilo ničesar. Tudi standardi so se v 70, 80 letih precej spremenili, novi bivak bi bil prijetnejši in iz naravnih materialov. Če bi na Jesenicah imeli nekaj deset ali pa sto tisoč evrov, bi si najbrž lahko privoščili bivak povsem po naših merilih in željah, morda bi opravili celo raziskavo, da bi bil bivak karseda všečen. Ampak … tega denarja nimamo in nič ne kaže na to, da bi ga (vsaj v bližnji) prihodnosti kdaj imeli. Kdo torej, kdo, ki ravna kot dober gospodar in mora biti pri tem tudi racionalen, bi zavrnil darilo take vrednosti? Mi ga nismo. A izkazalo se je, da smo bili pri svoji veri, da gre za vsem očitno splošno koristno akcijo, preveliki optimisti. Kaj vse se je dogajalo v ozadju pri nasprotnikih projekta, vedo le oni sami. Na Jesenicah smo bili pred kratkim obveščeni o tem, se bodo pričeli postopki ukinitve že izdanega okoljevarstvenega soglasja in kulturno varstvenega soglasja ZVKDS.

Naš namen ni razpravljati o smiselnosti napisanih zakonov, ampak bi radi opozorili na negativne posledice, ki lahko nastanejo.

  • Bivaki bodo v kratkem potrebni temeljite obnove (celotna talna konstrukcija). Obnova konstrukcije je finančno in fizično velik zalogaj, še zlasti, če bi obnovo izvajali v dolini, kar je skoraj neizogibno, saj je treba bivake popraviti „od spodaj“.
  • Bivak II bi bilo v takem stanju še možno prepeljati s helikopterjem v dolino in ga predati v Planinski muzej ter ga s tem ohraniti zanamcem. V nekaj letih konstrukcija, ki že sedaj ni več v dobrem stanju, transporta ne bo več prenesla.
  • Motivacija prostovoljnih delavcev – članov AO in PD – ni neomejena, dandanašnji je težko najti več kot le kakšen dan, ki ga človek nameni prostovoljnemu delu. Odgovornost do obstoječih bivakov pa ostaja nespremenjena in še naprej na naših ramenih.

Ko človek, ki prostovoljno in v svojem prostem času opravlja neko delo, naleti na ovire, ki si jih težko razlaga kot logične in človeške, je silno težko zbrati motivacijo za nadaljnje delo. Kako bo čez 10, 20 let, si tudi težko predstavljamo. Če sklepamo po videnem, se zna zgoditi, da bodo ob slabem stanju kakšnega od bivakov oči javnosti uprte na člane jeseniškega AO kot slabe gospodarje … Zaradi vsega tega smo razočarani in žalostni. A se bomo vseeno še naprej trudili za dobra dela in upravljali bivake po najboljših močeh in zmožnostih. Ker na koncu dneva si odgovoren le svojemu pogledu v ogledalu in poslušaš svojo vest. In takrat vsak ve, ali je v določenem trenutku ravnal prav ali ne …

Srečno na vseh poteh!                                                                              AO Jesenice

V galeriji je le nekaj fotografij iz delovnih akcij v zadnjih osmih letih.

Dodaj odgovor