Predavanje Natura

Jutri, v četrtek, ob 19.00 na ferajnu bo predavanje NATURA. Vabljeni vsi!

Kratek opis predavanja.

Triglavski narodni park je predvsem gorski park. Zaradi tega je območje najbolj zanimivo v Sloveniji za pohodništvo in plezanje, oziroma alpinizem, tako letni kot zimski.Zanimanje za to dejavnost je čedalje večje. Tečaji, ki potekajo po alpinističnih šolah, so dobro obiskani in s tem se povečuje množica ljudi, ki zahaja v gore z namenom alpinističnega udejtvovanja. Ker gre za zavarovano območje, za edini narodni park v Sloveniji, kjer je varstvo narave na prvem mestu je pomembno, da se vsak zaveda, da smo v tem okolju predvsem na obisku in da moramo sprejeti pravila igre, ki tam veljajo. Načrt upravljanja bo na osnovi strokovnih podlag, urejal tudi območja obiskovanja oziroma krajevnega in časovnega preusmerjanja iz območij pomembnih za nemoteno življenje živalskih vrst. Za razumevanje določenih ukrepov pa je potrebna jasna predstavitev, komunikacija in ozaveščanje vseh uporabnikov tega prostora. V sklopu čezmejnega projekta JULIUS- Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana, ki ga izvaja Triglavski narodni park skupaj še s šestimi partnerji iz Slovenije in Italije, smo si zadali nalogo, da območje Triglavskega narodnega parka predstavimo alpinistični in planinski srenji ne samo kot prostor strmih skalnih sten, zasneženih gorskih pobočij, zaledenelih slapov, ampak tudi kot območje izjemnega naravnega bogastva, prebivališča neštetih živali in rastlin ter določenih pravil obnašanja in ravnanja.
Predavanje izvajata Tanja Menegalija (Oddelek za varstvo narave TNP, biologinja,alpinistka ) in Jože Mihelič (Upokojeni vodja službe za vzgojo in izobraževanje TNP, alpinist, fotograf)

Stran in album

Naredil sem novo stran in album, vabljeni k sodelovanju. Za podelitev uporabniškega imena in gesla mi pišite na iztok@alpinizem.net. Žal se boste morali prijavljati posebej v album in posebej na stran.